Jongerenwerk vluchtelingenkamp Maratane

Op de eerste dag dat ik in Maratane (dat is de naam van deze plek) kwam, voelde het vertrouwd aan. God liet me zien dat dit de plek is waar Hij wil dat ik ben. De jongeren die ik ontmoet heb, hebben veel veerkracht. Ze wonen met hun gezinnen in lemen hutten, waarvan sommigen verwoest zijn in de cycloon vorig jaar. Omdat het erg moeilijk is om aan een baan te komen als vluchteling, hebben mensen eigen stukjes akker waar ze groentes en fruit op verbouwen. Voor de rest zijn ze afhankelijk van het vluchtelingenwerk dat levensmiddelen uitdeelt, maar dit is erg weinig en niet structureel. Hierdoor is het leven in Maratane erg onzeker. De kinderen spelen met wat ze vinden op straat, maar de jongeren beseffen dat hun kansen voor de toekomst slecht zijn en dit geeft veel wanhoop en doelloosheid onder hen. Ze vervelen zich omdat er weinig te doen is en veel van hen gaan drinken, drugs gebruiken of de prostitutie in. Jonge meisjes krijgen al veel te jong kinderen, de vaders verdwijnen uit beeld en zo worden zij het slachtoffer van oudere mannen die misbruik van hun situatie maken.

Kumekucha

We vormden een team met een paar mooie jonge mensen en gaven een naam aan ons jeugdwerk: Kumekucha Maratane.

Visie

We willen dat jongeren tot ontplooiing komen zodat ze samen met anderen bijdragen aan een sociale samenleving, waarin kunst een belangrijke plek heeft als uitingvorm en verbindende factor.

1. We willen dat jongeren zich ontplooien: dat hun identiteit hersteld wordt; dat zij ontdekken waar ze goed in zijn (talenten, kwaliteiten) en zijn voorbereid op zelfstandig functioneren in de maatschappij met een baan die bij hen past

2. We willen dat jongeren met anderen werken aan een betere leefomgeving, dat ze zorg dragen voor de mensen om hen heen

3. Dit doen we door hen skills te leren in verschillende vormen van creativiteit: theater, dans, muziek, film, poëzie, beeldende kunst

4. Jongeren hebben kennis over God, de Bijbel en hoe ze kunnen groeien in het plan dat God voor hun leven heeft

Activiteiten

Elke week zijn er activiteiten van elke stroom. Jongeren kunnen deelnemen aan meerdere groepen. Het onderwijs zit verwerkt in de creatieve lessen, maar er zijn ook losse onderwijsactiviteiten. De jongeren leren deze activiteiten met kinderen te doen, ze gaan leidinggeven aan een groep kinderen waarbij ze het geleerde in de praktijk brengen. Zo komen er ook leuke activiteiten voor de jongere doelgroep, die uiteindelijk ook onze doelgroep wordt. Elk jaar worden er grotere events georganiseerd zoals een talentenwedstrijd, een seminar, een kamp, een tentoonstelling en uitvoeringen waarbij de ouders, andere familie, vrienden en belangstellenden worden uitgenodigd.

Jongerencentrum

Wij willen een daadwerkelijk eigen plek voor de jongeren creëren waarvan uit deze activiteiten gaan plaats vinden. Aan de rand van het kamp is veel ruimte, hier is ook al een voetbalveld, dus het plan is om daar te gaan bouwen. In de tussentijd zullen we de activiteiten in bijv. een kerkgebouw aanbieden. Het jongerencentrum zal multifunctioneel ingezet gaan worden voor de verschillende activiteiten die we aanbieden en heeft daarnaast ook een woonkamer en vergaderfunctie.

Doe je mee? Je kunt je gift overmaken o.v.v. “Jongerenwerk” of scan onderstaande QR code.

Adres

Lichtboei 65
9732 JC
Groningen