Stichting ProMozambique werkt aan de hand van projecten met doelstellingen, zodat we concreet en bewust geld kunnen inzamelen en uitgeven. Deze projecten worden gedragen en uitgevoerd door lokale veldwerkers en partners in Mozambique, je kunt meer over ze lezen op de pagina’s onderwijs en veldwerkers. Hieronder staan alle projecten vermeld die wij als stichting ProMozambique op dit moment ondersteunen.

Computeronderwijs Rapale International School

Om het computeronderwijs aan te kunnen bieden aan de leerlingen …

Om het computeronderwijs aan te kunnen bieden aan de leerlingen

Kosten levensonderhoud Arie en Hanneke

Arie en Hanneke zitten op eigen titel in Mozambique. Dat betekent …

Arie en Hanneke zitten op eigen titel in Mozambique. Dat beteke

Ziekenhuisproject

Binnenkort volgt een uitgebreider verslag

Binnenkort volgt een uitgebreider verslag

Kosten levensonderhoud Henri en Inès

Henri en Inès zitten op eigen titel in Mozambique. Dat betekent…

Henri en Inès zitten op eigen titel in Mozambique. Dat beteken

Jongerenwerk vluchtelingenkamp Maratane

Samen met een team werkt Inès in het vluchtelingenkamp Maratane aan…

Samen met een team werkt Inès in het vluchtelingenkamp Maratan

Adres

Lichtboei 65
9732 JC
Groningen