Meeleven

Het werk in Mozambique wordt gedragen door meeleven en gebed. Er wordt regelmatig een nieuwsbrief gestuurd met verhalen uit het veld, een update van de projecten en gebedspunten. Wil je deze ontvangen, mail dan naar info@promozambique.nl. 

Geven

De projecten in Mozambique zijn volledig afhankelijk van donaties. Omdat Stichting ProMozambique een ANBI-instelling is, zijn je giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Je kunt op verschillende manieren bijdragen:

1.  een eenmalige of maandelijkse donatie overmaken;

2. bijdragen voor een specifiek project.

Je kunt je gift storten op IBAN NL96 RABO 01115.83.829 t.n.v. Stichting ProMozambique te Groningen. Als je voor een specifiek project wilt geven, geef dan de gift o.v.v. het project.

Via onderstaande QR code kun je een algemene gift overmaken voor het werk van de stichting.

Adres

Lichtboei 65
9732 JC
Groningen