ANBI

Stichting ProMozambique is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Giften aan Stichting ProMozambique zijn hierdoor voor de giftgever aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Daarnaast hoeft Stichting ProMozambique over ontvangen giften geen schenkings- of successierechten te betalen.

Je kunt de ANBI-vermelding van ons controleren op de website van de Belastingdienst.

Vanwege de ANBI status is Stichting ProMozambique verplicht om op diverse punten inzicht te geven in de organisatie. Om het overzichtelijk te maken hebben wij deze informatie hieronder voor je op een rij gezet.

Naam

Stichting ProMozambique

RSIN-nummer

850268060

Contactgegevens

zie de pagina contact

Samenstelling bestuur

Wilfred van der Kooij (voorzitter)

Lia van Erk-van Wingerden (penningmeester)

Eline Schep-Hokse (secretaris)

Doelstellingen

Elders op deze website lees je meer over onze missie en projecten.

Beloningsbeleid

Bestuursleden van ProMozambique vervullen hun taken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Hun wordt wel gelegenheid geboden om werkelijk gemaakte kosten in verband met hun inzet voor ProMozambique te declareren.

Financiële verantwoording

Ons jaarverslag bevat de jaarrekening en een financiële verantwoording.

 

 

Adres

Lichtboei 65
9732 JC
Groningen