Onze missie

Onze missie is het bevorderen en ondersteunen van onderwijs en opbouwwerk in Mozambique. 

Onze missie

Onze missie is het bevorderen en ondersteunen van onderwijs en opbouwwerk in Mozambique. 

Geschiedenis

Op 31 januari 2010 is de Stichting Vrienden van Rapale opgericht, met als doel het ondersteunen van Rapale International School (RIS) in Rapale, Mozambique. Stichting Vrienden van Rapale ondersteunde RIS door het werven van fondsen voor de infrastructurele ontwikkeling van de School. In 2023 zijn de doelstellingen van de stichting verbreed en is de stichting daarom voortgezet onder de naam Stichting ProMozambique. 

 

Financieel

De projecten in Mozambique worden mogelijk gemaakt door fondswerving door de stichting in Nederland. De stichting werft geld, schrijft fondsen aan en organiseert activiteiten waarmee geld voor Mozambique wordt opgehaald.

In het jaarverslag vind je de jaarrekening en lees je over de financiële gegevens van de stichting.

Beleid

Onderwijs

Rapale International School in staat stellen om goed onderwijs aan te bieden.

Rapale International School in staat stellen om goed onderwijs

Opbouwwerk

Impact maken door middel van financiele hulp in onverwachte kansen of crisis

Impact maken door middel van financiele hulp in onverwachte kan

Veldwerkers

We ondersteunen meerdere veldwerkers die in Mozambique wonen en werken.

We ondersteunen meerdere veldwerkers die in Mozambique wonen en

Geven

De projecten in Mozambique zijn volledig afhankelijk van donaties. Omdat Stichting ProMozambique een ANBI-instelling is, zijn je giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Je kan op verschillende manieren bijdragen:

  • een eenmalige of maandelijkse donatie overmaken;
  • bijdragen voor een specifiek project.

Je kunt je gift storten op IBAN NL96 RABO 01115.83.829 t.n.v. Stichting ProMozambique te Groningen. Als je voor een specifiek project wilt geven, geef dan de gift o.v.v. het project.

Kom in actie!

Adres

Lichtboei 65
9732 JC
Groningen